เรียนรู้และพัฒนา ถึงเจอทางตันก็ห้ามหยุด

ยิ่งในสถานการณ์ที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป และโลกของการทำงานหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปแค่ไหน การเรียนรู้ยิ่งสำคัญกว่าเดิม และจะกลายเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตัวเองเพื่อให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง