วางแผนการใช้เวลาให้มีค่าทุกนาที

นักพฤติกรรมศาสตร์ยืนยันกันมาหลายสิบปีว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพัฒนาตัวเองนั้นคือ ‘เวลา’ เมื่อบวกเข้ากับวินัยและความคิดสร้างสรรค์แล้วย่อมให้ผลลัพธ์เชิงบวกแบบที่เราอาจไม่คาดฝันเลยทีเดียว