หลักสูตรแนะนำสำหรับอาจารย์และนักวิจัย

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตร Virtual Classroom ที่เหมาะสำหรับอาจารย์และนักวิจัย (Virtual Classroom คือห้องเรียนสอนสดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ zoom)