หลักสูตรที่เรียนสลับระหว่าง InLine Classroom และ Virtual Classroom

สะดวกแบบไหนก็เลือกเรียนแบบนั้น (เฉพาะสมาชิก Full Access Learning เท่านั้น) ปลดล็อคคลายความสงสัย ฉันเรียนข้ามกันระหว่าง  InLine Classroom ที่ The Garage และ Virtual Classroom ผ่าน zoom ได้ไหม?