UKnow? รู้หรือยัง?

UKnow คือหนึ่งในเครื่องมือของ YourNextU Frontline ออกแบบมาเป็น quiz สั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ทบทวนและทดสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นๆ ที่ได้เรียนจบไป