ใครที่รอเรียนคลาสเหล่านี้อยู่ เช็คตารางเลย!!

ใครที่คิดถึงบรรยากาศการเรียนที่การาจ เราเปิดแล้ว 🎉🎉🎉
พร้อมด้วย มาตราการที่เข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกอย่างเต็มที่
ใครที่รอเรียนคลาสไหนเหล่านี้อยู่ ตามไปดูตารางเลย