มาตราการความปลอดภัย รับมือ เชื้อไวรัส COVID-19

YourNextU เพิ่มมาตรการความปลอดภัยดูแลความสะอาดอย่างเคร่งครัด ให้สมาชิกและบุคลากรทุกท่านมั่นใจในการใช้บริการสถานที่