รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยทักษะทางอาชีพและทักษะชีวิต

พูดคุยกับคุณกระแต สุรัชดาเกี่ยวกับการเรียน Virtual Classroom ในช่วงที่เธอต้องทำงานแบบมีระยะห่างทางสังคม และมุมมองด้านการเรียนรู้ที่ต่างจากสายงานเดิมของตัวเอง